Антитромбоцитарні препарати та пероральні антикоагулянти в лікуванні пацієнтів з фібриляцією передсердь після гострого інфаркту міокарда і/або черезшкірних коронарних втручань.

Гострий інфаркт міокарда у пацієнтів з фібриляцією передсердь не є рідкістю, але така ситуація завжди ставить багато запитань перед лікарем, особливо стосовно максимально єфективної та безпечної антитромботичної терапії. Для того аби порівняти ризик тромбозів та кровотеч у пацієнтів з різними антитромботичними режимами було проведено наступне дослідження. В ньому взяли участь 12 165 пацієнтів з фібриляцією передсердь та гострим інфарктом міокарда або госпіталізованих для проведення черезшкірного коронарного втручання. Середній вік учасників 75,6 років.


В дослідженні вивчали частоту виникнення ІМ або смерті спричиненої ІХС, ішемічних інсультів та кровотеч в пацієнтів залежно від різних антитромботичних стратегій лікування. Протягом року ІМ або смерть від ІХС відмічалися у 2 255(18,5%), інсульт у 680 (5,6%), кровотеча у 769 (6,3%) пацієнтів. При потрійної антитромботичній терапії (пероральний антикоагулянт (ПОАК)+аспірин+клопідогрель) не було виявлено зростання ризику рецидивів коронарних подій.


Але прийом комбінації аспірин+клопідогрель призвів до суттєво вищого ризику ішемічного інсульту (рівень ризику (РР) 1,50; 95% довірчий інтервал (ДI) 1,03-2,20). Крім того комбінації ПОАК+аспірин і аспірин+клопідогрель показали суттєве зростання смертності (РР 1,52; 95% (ДI 1,17-1,99 та РР 1,60; 95% ДI 1,25-2,05). Якщо ж порівнювати з потрійною терапією ризик кровотеч був недостовірно менший за умови прийому ПОАК+клопідогрель та достовірно нижчий при комбінації ПОАК+аспірин та клопідогрель+аспірин.


Отже, в пацієнтів з ФП після інфаркту міокарда або черезшкірного втручання комбінація ПОАК+клопідогрель є оптимально безпечною та корисною.