Демографічна ситуація на території Волинської області

Чисельність постійного населення області станом на 01.01.2012року становила 1035,9 тис. чоловік (2008р. – 1033,7 тис.).

Чисельність населення області в розрізі районів та міст

№ з/п

Назва районів, міст

2008

2012

(+-) у % 2012 до 2008

1

Володимир – Волинський

64455

64456

2

Горохівський

54987

53194

-3,26

3

Іваничівський

33837

32681

-3,42

4

Камінь – Каширський

62177

63154

+1,57

5

Ківерцівський

64213

63463

-1,17

6

Ковельський

107928

108929

+0,93

7

Локачинський

23704

22986

-3,03

8

Луцький

58931

61166

+3,79

9

Любешівський

36083

36229

+0,60

10

Любомльський

40606

39765

-2,07

11

Маневицький

55808

55352

-0,82

12

Ратнівський

51648

51767

+0,23

13

Рожищенський

41138

40323

-1,98

14

Старовижівський

31843

30940

-2,84

15

Турійський

27192

26460

-2,69

16

Шацький

17387

17107

-1, 61

17

м. Луцьк

204503

209980

+2,68

18

м. Нововолинськ

57268

57848

+1,01

ВСЬОГО

1033708

1035870

+0,21

 

Динаміка чисельності населення Волинської області

demography1

 

№ з/п

Назва районів, міст

2012

 demography2

1

Володимир – Волинський

64456

2

Горохівський

53194

3

Іваничівський

32681

4

Камінь – Каширський

63154

5

Ківерцівський

63463

6

Ковельський

108929

7

Локачинський

22986

8

Луцький

61166

9

Любешівський

36229

10

Любомльський

39765

11

Маневицький

55352

12

Ратнівський

51767

13

Рожищенський

40323

14

Старовижівський

30940

15

Турійський

26460

16

Шацький

17107

17

м. Луцьк

209980

18

м. Нововолинськ

57848

ВСЬОГО

1035870

 

Структура населення області за віком (%)

Вікові категорії

2008

2009

2010

2011

2012

Діти (0-17р.)

22,9

22,8

22,7

22,6

22,6

Дорослі (18р. і >)

77,1

77,2

77,3

77,4

77,4

Молодше працездатного(0-15)

19,9

19,9

19,9

19,9

20,0

Працездатного віку(16-59)

59,3

59,4

59,4

59,3

59,1

Старше працездатного( 60 і >)

20,8

20,7

20,7

20,8

20,9

В структурі населення області домінує доросле населення. Питома вага його продовжує щорічно зростати. Старіння населення області, яке почалося в 90-ті роки минулого століття, продовжується і по теперішній час. Внаслідок чого змінюються найважливіші показники відтворення населення. Відбувається цей процес переважно «знизу» – внаслідок зниження народжуваності, що сприяє зменшенню частки дітей віком до 18-ти років у загальній кількості населення: 2008р. – 22,9% і в 2011р. – 22,6%.

Чисельність сільського населення області в 2012 році становила 502,8 тис. чоловік і міського – 533,1 тис. чоловік. Всього по області чисельність сільських жителів зменшилось за 5 останніх років на 6,7 тис. чоловік. В той же час, кількість жителів міста за цей же період зросла на 8,9 тис. чоловік. Розподіл населення області за місцем проживання (в міській та сільській місцевості) поступово змінюється на користь міста. Так, у 2008 році питома вага міського населення становила 50,7%, сільського – 49,3%, а вже в 2012 році 51,5% припадає на жителів міста та 48,5% – на сільських жителів.

Найменша частка сільського населення в Ковельському – 29,8% та Володимир-Волинському – 36,8% районах. В той же час, сільське населення значно переважає у Луцькому – 90,0%, Любешівському – 84,8%, Старовижівському – 83,8 %, Локачинському – 83,3%, Камінь-Каширському – 81,6% та Іваничівському – 79,7% районах.

В 2012 році в області утримувалась тенденція переважання кількості народжених над померлими. Абсолютне число народжених живими становило 15346 проти 14620 в 2011 році. Показник народжуваності в порівнянні з 2008 роком не змінився , проте в порівнянні з минулим роком він зріс на 5,0% з 14,1 до 14,8 на 1000 середньорічного населення (Україна 2011 – 11,0).

 

№ з/п

Найменування показника

2008

2009

2010

2011

2012

1.

Народжуваність

14,77

14,75

14,32

14,09

14,77

2.

Смертність

15,05

14,11

13,85

13,34

13,19

3.

Природній приріст

-0,28

+0,64

+0,47

+0,75

+1,58

 

Коефіцієнт народжуваності по регіонах області за 2012 рік

(на 1000 населення)

demography3

Найвищі показники народжуваності на 1000 середньорічного населення в Камінь-Каширському – 19,0, Луцькому – 17,9, Любешівському – 17,7, Ратнівському – 17,1 та Ківерцівському – 16,9 районах. Найнижчі показники в Іваничівському – 11,5, Локачинському– 12,8, Горохівському – 12,8 районах м. Нововолинську – 12,0 і м. Луцьку – 12,7.

За останні п’ять років в області спостерігається тенденція до зростання народжуваності серед сільського населення +3,8%: 16,2 на 1000 відповідного населення в 2012 році і 15,6 в 2008 році. Одночасно відбувається зниження коефіцієнту народжуваності серед міських жителів області за цей же період на 3,2%: 13,9 в 2008 році до 13,46 в 2012 році.

В області в 2012 році померло 13710 осіб, або 13,2 на 1000 середньорічного населення. В 2008 році число померлих в області становило 15594 особи в абсолютних цифрах та перевищувало число народжених живими 15301 на 293 особи.

За останні п’ять років загальний показник смертності на 1000 середньорічного населення в області знизився на 12,6% з 15,1 в 2008 році до 13,2 в 2012 році

 

Рівень смертності населення області за 2012 рік

(на 1000 середньорічного населення)

demography4

Найвищі показники смертності були зареєстровані в таких регіонах області: Турійському – 18,9, Старовижівському – 17,2, Шацькому – 16,5, Локачинському – 16,2, Іваничівському – 16,1 та Горохівському – 15,9 районах. Значно нижча смертність серед жителів м. Луцька – 9,77 і м. Нововолинська – 12,4, Камінь-Каширського – 12,2, Луцького – 12,6, Любешівського – 12,7 та Ратнівського – 12,9 районів.

Показники смертності сільського і міського населення області

(на 1000 середньорічного населення)

demography5

Як свідчать дані діаграми, загальне зниження показників смертності населення області відбувається як за рахунок зменшення смертності міського населення, так і сільського населення.

 

Структура смертності населення області за 2012 рік (в %)

demography6

В структурі смертності населення області, як і в попередні роки перше місце займають хвороби системи кровообігу 67,9%, друге – 10,5% новоутворення, третє – 6,5% зовнішні причини смерті, четверте – 5,2% хвороби органів дихання, п’яте – 4,0% хвороби органів травлення.

Захворювання системи кровообігу, новоутворення, зовнішні причини смерті, захворювання органів дихання, органів травлення є основними причинами смерті серед всього населення області і складають 94% всіх смертей.

 

Смертність працездатного населення

(на 100тис. відповідного населення)

demography7

В області за останні роки вдалось досягти ще суттєвішого зниження показників смертності серед населення працездатного віку, про що свідчать дані діаграми.

Смертність населення працездатного віку в 2012 році зменшилась по області на 30,2%, тобто на третину в порівнянні з 2008 роком і становить 442,6 на 100 тис. відповідного населення (2008 рік – 633,8). Хоч коефіцієнт смертності чоловіків в 4,5 рази перевищує коефіцієнт смертності жінок, проте за цей же період смертність серед останніх знизилась на 31,3% та 24,4%.

Найвищі показники смертності населення працездатного віку в 2012 році зареєстровані в Турійському – 606,7, Рожищенському –541,8, Любомльському – 532,7, Локачинському – 532,6, Горохівському – 519,1, Старовижівському – 512,1 районах.

Найвразливішою складовою в смертності дітей є вікова категорія до 1-го року. Щорічно в області помирає від 100 до 120 дітей у віці до 1-го року. Інтегральними показниками, які об’єктивно відображають стан здоров’я населення країни та рівень розвитку системи охорони здоров’я нації, є медикодемографічні показники, найбільш інформативними з яких є малюкова смертність

 

Динаміка малюкової смертністі по області

(на 1000 народжених живими)

Показник

2008

2009

2010

2011

2012

абс.

число

показник

абс.

число

показник

абс.

число

показник

абс.

число

показник

абс.

число

показник

Померло дітей до1 року

110

7,60

118

7,61

123

8,15

116

7,92

106

7,03

в т.ч. поза стаціонаром

19

1,31

20

1,29

26

1,72

20

1,37

19

1,26

У 2012 році в області померло 106 дітей до 1-го року, 7,03 на 1000 народжених живими проти 110 дітей у 2008 році, або 7,6 (Україна 2011 – 9,0). Волинська область відноситься до регіонів України з найнижчими показниками малюкової смертності протягом останніх років.

 

Малюкова смертність по області за 2012 рік

( на 1000 народжених живими)

demography8

смертність немовлят значно частіше реєструється серед мешканців сільської місцевості, ніж серед міських поселеннях, зокрема в 2012 році смертність дітей до 1 року у сільській місцевості (за даними головного управління статистики) становить 7,56 на 1000 народжених живими, а у міських поселеннях показник 6,19.

Структура причин малюкової смертності майже не змінилася і відповідає загалом структурі по Україні. На першому місці серед причин – окремі стани перинатального періоду 41,5 %, на другому місці – вроджені вади розвитку, які складають 36,8%, на третьому місці нещасні випадки, травми та отруєння 11,3 %. Одним з найважливіших критеріїв стану загального та репродуктивного здоров’я жінок, якості та організації роботи рододопоміжних закладів є материнська смертність.

В 2012 році випадків материнської смертності в області не було.

Природній приріст по області

( на 1000 населення )

 

Показник

2008

2009

2010

2011

2012

обл.

Укр.

обл.

Укр.

обл.

Укр.

обл.

Укр.

обл.

Укр.

Всього:

-0,2

-5,3

+0,6

-4,2

+0,5

-4,4

+0,75

-3,5

+1,58

 

місто +1,9 -3,8 +3,2 -2,9 +2,4 -3,3 +2,2 -2,6 +2,83
село -2,6 -8,3 -2,0 -7,0 -1,6 -6,7 -0,77 -5,6 +0,22

Від’ємний природний приріст населення області, який спостерігався до 2008 року включно, з 2009 року став позитивним і в 2012 році на 1000 середньорічного населення становить +1,58 в цілому по області (+ 1636 осіб ).

За даними управління статистики у Волинській області в 2012 році позитивний природній приріст зареєстровано в 7 районах області, зокрема: Камінь- Каширському + 6,76, Луцькому +5,30, Любешівському +5,04, Ратнівському +4,21, Ковельському +2,93, Ківерцівському + 2,55, Маневицькому + 1,84 і м. Луцьку + 2,89. Найбільший природній убуток населення відмічається в Турійському –4,80, Іваничівському – 4,56, Локачинському – 3,48, Горохівському – 3,14 районах на 1000 населення.

Як позитивний результат, слід відмітити, що вперше за останні роки, в області спостерігається позитивний природній приріст не тільки серед міського населення, а й серед сільського населення, коли число народжених переважає число померлих на 109 осіб.