Ефективність та переносимість бета-блокаторів у пацієнтів похилого віку з серцевою недостатністю.

В рандомізованому, багатоцентровому, подвійному сліпому досліджкнні CIBIS-ELD взяло участь 876 пацієнтів віком більше 65 років з серцевою недостатністю (СН), 626 з них були зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ) ≤45%, і 250 зі збереженою ФВЛШ ->45%.

Дві групи було рандомізовано на застосування бісопрололу чи карведілолу в цільовій чи максимально переносимій дозі. Дослідники порівняли переносимість та клінічні ефекти (ЧСС, артеріальний тиск, систолічну/діастолічну функції, функціональний клас СН за NYHA, результат тесту 6-ти хвилинної ходьби, якість життя і натрійуретичний пептид) у пацієнтів з СН зі зниженою та збереженою ФВ. Період спостереження тривав 12 тижнів.

Автори дослідження виявили поліпшення функціонального класу за класифікацією NYHA у 34% пацієнтів з СН зі зниженою ФВ проти 23% пацієнтів з СН та збереженою ФВ. Між використанням  карведилолу та бісопрололу в обох групах не було істотних відмінностей у клінічних параметрах. Не було відмінностей і між переносимістю та дозуванням у групах. В обох групах відбулися зниження ЧСС і артеріального тиску. Проте лише пацієнти із СН зі зниженою ФВ мали значне поліпшення функції ЛШ та клінічних параметрів.

Детальніше тут