Метаболічний синдром – епідемія сучасності.

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає метаболічний синдром «глобальною епідемією» сучасності. Згідно з даними Американської асоціації діабету лише у США нараховується близько 70—80 млн. жителів з метаболічним синдромом. За даними статистики, з такою проблемою стикається 20% людей середнього та похилого віку і їх кількість зростає з кожним роком. Розрахунки експертів припускають, що до 2025 року число страждаючих цією недугою в усьому світі складе 300 млн. чоловік. І це при тому, що хвороба має єдиний зовнішній прояв – надлишкову масу тіла.


Метаболічний синдром або смертельний квартет -це комплекс змін в організмі, які призводять до глибокого порушення обміну речовин. Вже наприкінці 1980р вчені відмітили взаємозв’язок між розвитком у пацієнтів артеріальної гіпертензії (АГ), гіперліпідемії, інсулінорезистентності(ІР) та ожирінням.


Отже, метаболічний синдром є поєднанням чотирьох факторів ризику розвитку серцево-судинних ускладнень:

 1. ожиріння;
 2. дисліпідемія;
 3. артеріальна гіпертензія;
 4. інсулінорезистентність, порушеної толерантності до глюкози або цукровий діабет.


Розглянемо кожен детальніше:

 • Найважливішим моментом у розвитку МС є надлишкова маса тіла або ожиріння. Відповідно до критеріїв ВООЗ, виявлення та визначення ступеню надлишкової ваги проводиться за допомогою розрахунку індекса маси тіла (ІМТ), який визначається як відношення маси тіла до росту в квадраті. Нормальні параметри ІМТ складають 18,5–24,9 кг/м2. Акцентується увага власне на абдомінальному типі ожирінні, що є основним критерієм діагностики МС. Окружність талії в нормі має бути <102 см — у чоловіків, <88 см — у жінок. Існують і жорсткіші критерії:<94 cм –у чоловіків, < 80 см -жінок.
 • Для МС характерне порушення співвідношення ліпідів у крові -дисліпідемія. Зокрема, зростає концентрація ліпопротеїнів низької щільності (“поганого” холестерину)і тригліцеридів, та знижується кількість так званого “хорошого” холестерину ( ліпопротеїнів високої щільності). Це, поряд з іншими ознаками МС сприяє швидкому розвитку атеросклерозу та його ускладнень.
 • До критеріїв МС відноситься підвищення артеріального тиску > 135/85 мм рт.ст., або раніше діагностована артеріальна гіпертензія.
 • При МС виникає інсулінорезистентність – це порушення реакції на інсулін чутливих до нього клітин. У таких пацієнтів відмічається порушення толерантності до глюкози з подальшим розвитком цукрового діабету.  Важливу роль у розвитку і прогресуванні ІР та пов’язаних з нею метаболічних розладів відіграє вже згадане абдомінальне ожиріння. Тому, коли рівень глюкози вище 5,6 ммоль/л, наполегливо рекомендується проведення перорального глюкозотолерантного тесту.

 

ЛІКУВАННЯ МС ВКЛЮЧАЄ ВИКОНАННЯ 5 ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ:

 • нормалізацію маси тіла;
 • збільшення фізичної активності;
 • антигіпертензивну терапію;
 • ліпідознижуючу терапію;
 • корекція глюкози у крові.