Нові рекомендації для корекції холестерину в крові.

Минуло більше десяти років з того часу, як Adult Treatment Panel (ATP) опублікували третій звіт про виявлення, оцінку та лікування підвищеного рівня холестерину; і дев’ять років після їх удосконалення. 12 листопада 2013 року Американський коледж кардіології( АСС) та Американська асоціація кардіологів(АНА) опублікували нові клінічні рекомендації по лікуванню гіперхолестеринемії . Нові рекомендації відрізняються від АТР 3.


Зокрема, зникли вказівки щодо цільових рівнів ЛПНЩ особливо ті, що вимагали лікарів знижувати рівень холестерину у пацієнтів з кардіоваскулярними захворюваннями щонайменше до 100мг/дл (5,5 ммоль/л), або бажаних 70 мг/дл(3,9 ммоль/л).


Натомість, нові протоколи наголошують на групах пацієнтів для первинної та вторинної профілактики, на котрих повинні сконцентрувати свої зусилля лікарі для зменшення ризику розвитку серцево-судинних катастроф. В нових протоколах акцентується увага на «інтенсивності» лікування статинами для зниження рівня ЛПНЩ.


Чотири основні групи пацієнтів первинної та вторинної профілактики, котрих потрібно лікувати статинами були визначені на основі рандомізованих, контрольованих клінічних досліджень, і показали більшу користь від лікування, ніж ризик побічних ефектів.


Отже, до них належать:

  • Пацієнти з клінічними ознаками атеросклерозу (інфаркт міокарда чи інсульт в анамнезі, стабільна та нестабільна стенокардія, захворювання периферичних судин, ТІА );
  • Люди віком 21 і старші з дуже високим рівнем ЛПВЩ ≥190 мг/дл(10,5 ммоль/л);
  • Пацієнти з діабетом 1 та 2 типу, віком від 40 до 75 років з ЛПНЩ в межах 70-189 мг/дл(3,8-10,5 ммоль/л) без клінічних ознак атеросклерозу;
  • Пацієнти без серцево-судинних захворювань чи діабету , які мають ≥7,5% ризик розвитку серцево-судинних ускладнень протягом 10-ти років;


Першим двом групам показана високо інтенсивна статинотерапія : розувастатин від 20 до 40 мг або аторвастатин 80 мг, до зниження рівня ЛПНЩ принаймні на 50%. При наявності протипоказів чи побічних ефектів лікарям варто застосовувати терапію помірної інтенсивності. Пацієнти з діабетом віком від 40 до 75 років підлягають статинотерапії помірної інтенсивності, тобто призначення ліків для зниження ЛПНЩ від 30% до 49%. Пацієнтам без серцево-судинних захворювань чи діабету, але з рівнем ЛПНЩ в межах 70-189 мг/дл та з 10-річним ризиком серцево-судинних захворювань >7,5%, рекомендується помірна або високо інтенсивна статинотерапія.


Вчені наголошують на важливості досягнення взаєморозуміння між лікарем та пацієнтом стосовно користі та необхідності статинотерапії в кожному випадку.


Для оцінки початкового ступеня ризику серцево-судинних катастроф була розроблена нова шкала. Цікаво, що вона не враховує сімейний анамнез серцево-судинних захворювань, рівень тригліцеридів, об’єм талії, шкідливі звички, тривалість паління. Домінують в нові шкалі вік, артеріальний тиск і статус паління (так чи ні).


Такий підхід до оцінки ризику значно розширює покази до початку статинотерапії. Тепер пацієнту з нормальними біохімічними показниками, проте систолічним артеріальним тиском 145мм рт ст. протокол рекомендує починати статинотерапію, адже ризик розвитку серцево-судинних захворювань протягом 10-років у даного пацієнта перевищує 7,5%.


Новий протокол є значною мірою простішим для лікарів, адже передбачає застосування статинотерапії лише помірної та високої інтенсивності. Крім того, він не передбачає застосування інших препаратів, таких як фібрати, ніацин чи езетіміб, лише крім випадків, коли пацієнт нечутливий до статинів і неможливо досягти бажаного зниження рівня холестерину.


Якщо ж пацієнт не увійшов до жодної з чотирьох груп і покази до початку статинотерапії сумнівні, передбачається врахування додаткових факторів. Це зокрема: попередні серцево-судинні захворювання у родичів першого рівня спорідненості, рівень С-реактивного протеїну (ЦРП) >2 мг/л, наявність кальцифікацій в коронарних судинах, кісточково-плечовий індекс <0,9.

 

Джерела:
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/11/131112163210.htm
http://www.cardiosource.org/Science-And-Quality/Journal-Scan/2013/11/2013-ACC-AHA-Guideline-on-the-Treatment-of-Blood-Cholesterol.aspx
http://www.docguide.com/new-heart-disease-guidelines-recommend-expanded-use-statins