Презентація Волинькард

Затверджена
рішенням обласної ради
№ 3/10 в ід 03.03.2011

Динаміка народжуваності та смертності в Україні та Волинській област і, 2007-2011 рр

Серцево-судинні захворювання – основна причина смерті
Структура смертності в Україні та у Волинській області (на 100 000 населення)

Смертність від хвороб серця можна значно зменшити!

Волинькард – мета програми
• підвищення ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на запобігання та лікування серцево-судинних захворювань, зменшення серцево-судинної смертності та зниження первинного виходу на інвалідність.

Волинькард. Комплексний підхід: від профілактики до кардіохірургії

Основні напрями та виконавці програми

Джерела фінансування програми

 • Обласний бюджет
 • Місцеві бюджети
 • Кошти підприємств
 • Спонсорські надходження
 • Інші джерела

У 2011 році профінансовано 1 млн 95 тис гривень
з обласного бюджету

Волинькард: результати 2011 року
За кошти обласного бюджету проведено:

 •   124 коронарографії
 • 16 стентувань
 • 22 тромболізиси при ішемічному інсульті та при інфаркті міокарда
 • Придбана моніторна станція для кардіологічного відділення Луцької міської клінічної лікарні
 • Розпочаті реконструктивні роботи для створення реабілітаційного відділення у Волинській обласній КЛІНІЧНІЙ лікарні
 •   Розпочаті актив ні заходи з виявлення підвищеного рівня холестерину
 • Розміщено соціальну рекламу на телебаченні та рекламних щитах

Волинькард: плани на 2012 рік

 •   Забезпечення безкоштовними реперфузійними втручаннями (стентування та тромболізис) всіх мешканців обла сті, хворих на гострий інфаркт міокарда
 • Активне виявлення факторів ризику та серцево-судинних захворювань шляхом скринінгов ого обстеження населення о бласті
 • Створення комплексної системи активної профілактики із залученням всієї громади області (ЗМІ, підприємства, освіта, харчова промисловість та ін.)
 • Проведення Європейсько-української школи «Серцево-судинна профілактика та реабілітація» із залученням провідних фахівців України та Європи.

Волинькард – пілотний проект з комплексної боротьби з серцево-судинними захворюваннями в Україні?
Основні переваги Волинської області:

  • Розуміння керівництвом області необхідності активних невідкладних дій для покращення ситуації з серцево-судинними захворюваннями та перші реальні кроки у цьому напрямі.
  • Тривалий досвід профілактичних програм в т.ч міжнародної співпраці (програма Лу цькард з 2001 року).
  • Тривалий досвід (з 2002 року) та широкий спектр кардіохірургічних втручань.
  • Готовність та бажання більшості районів до створення системи невідкладної допомоги (тромболізис проводить ся у 10 районах області).
  • Наявність широких можливостей для реабілітації – відділення реабілітації в Луцьку, санаторії в області , дві кафедр и фізичної реабілітації у ВУЗах
  • Діюча міжнародна співпраця у сфері профілактики та реабілітації