Препарати сульфонілсечовини підвищують ризик смерті.

Згідно з результатами двох наукових досліджень, препарати сульфонілсечовини підвищують ризик смерті у пацієнтів хворих на цукровий діабет у порівнянні з метформіном та інгібіторами дипептидилпептидази 4 (ДПП-4).


Вперше про потенційну небезпеку препаратів сульфонілсечовина заговорили ще у 1996 році після дослідження UKPDS. Відтоді схожа інформація з’являлася у багатьох друкованих джерелах, але на даний момент це підтверджено у великих дослідженнях, хоча проблема жваво дискутується.


На засіданні Європейської асоціації вивчення діабету науковці підкреслили необхідність враховувати ризики під час призначення препаратів сульфонілсечовини пацієнтам хворим на цукровий діабет, а також внести ці дані у клінічні рекомендації.


В ретроспективному дослідженні EASD, яке проводилося у Великобританії, аналізували інформацію про більш ніж 10 млн пацієнтів. 15 687 хворих на цукровий діабет приймали препарати сульфонілсечовини як препарати першої лінії. Як порівняння взяли 76 811 діабетиків, які приймали метформін. В результаті смертність серед тих що приймали метформін склала 13,6 випадків на 1000 людино-років, а в групі сульфонілсечовини – 44,6 випадки на 1000 людино-років. Отже прийом препаратів сульфонілсечовини у порівнянні з метформіном асоціювався зі зростанням ризику смертності на 58%.


В іншому дослідженні порівняли безпечність двох комбінацій препаратів: поєднання метформіну та препаратів сульфонілсечовини (n=33983), а також метформіну з інгібіторами ДПП-4 (7864). В першій групі смертність становила 16,9 випадків на 1000 людино-років, у порівнянні з 7,3 випадки на 1000 людино-років у другій групі. Це відповідає підвищенню відносного ризику смерті у першій групі на 35%.


Вчені акцентують увагу, що в рекомендаціях багатьох країн вже є інформація про потенційні ризики препаратів сульфонілсечовини, але система охорони здоров’я цих країн рекомендує призначати дані медикаменти у випадках коли пацієнт не може приймати метформін або якщо необхідна комбінована терапія. Також, одним із головних факторів є вартість препаратів. Адже лікування новими інгібіторами ДПП-4 коштує 2-3 євро на день, саме тому багато пацієнтів віддають перевагу дешевим препаратам сульфонілсечовини.